SpelstoppNu.se

Stacks Image 194
SpelstoppNu! är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation bildad för att genom alternativa aktiviteter motverka och förebygga all form av spel om pengar.

Spel om pengar har funnits i urminnes tider, det sägs att faraonerna i gamla Egypten satsade enorma rikedomar i olika former av spel. Hemma i Sverige är det väldigt få som inte någon gång skrapat en lott eller suttit framför Tv:n med familjen samlad för att underhållas och eventuellt vinna miljonvinster. Faktum är att en stor del av Sveriges befolkning spelar om pengar i olika omfattning.

Vår vision är att knyta fler organisationer med liknande inriktning till SpelstoppNu! och därmed kunna erbjuda vår verksamhet till en bredare målgrupp i hela landet.

Organisationens säte finns i Malmö men SpelstoppNu! verkar i stora delar av landet eftersom flera geografiskt spridda resurspersoner är knutna till verksamheten. Det är samma resurspersoner som bildat SpelstoppNu! och som nu erbjuder sina kunskaper och tjänster för samhället.

Känner du att ditt spelande tagit över ditt liv?

Har du en nära anhörig eller vän som du tycker spelar för mycket?

Kontakta oss då snarast, det är aldrig försent!

OBS! Spelberoende/spelmissbruk omfattar även dataspel och Tv – spel.
För en del skapar dock spel om pengar stora problem, inte enbart ekonomiska utan även sociala och familjära konsekvenser skapas då spelberoende börjar ta form.

Spel om pengar, spelberoende, spelmissbruk är inget nytt fenomen i Sverige men SpelstoppNu! vill erbjuda barn och unga, vuxna med olika bakgrunder nya möjligheter för att välja bort spel om pengar.

För de unga vill SpelstoppNu! erbjuda nyttiga aktiviteter och upplysning i förebyggande syfte och för de som är inne i ett spelberoende vill SpelstoppNu! stödja och vägleda dem till professionell hjälp för att sakta kunna komma tillbaka till livet före spelberoendet.

SpelstoppNu! kommer att använda idrotten som ett viktigt verktyg att nå ut till unga med men även andra metoder såväl beprövade som nya kommer att prövas och arbetas fram i organisationens förebyggande verksamhet. Egna verktyg kommer att framtas och dessa kommer att kunna distribueras via hemsidan till andra förebyggande organisationer.


SpelstoppNu! • Box 9022 • 200 39 Malmö • info@spelstoppnu.se